Mainingutorakku no kinkyū dasshutsu shisutemu

Moderu bangō 101 oyobi 105

Mainingutorakku kinkyū dasshutsu shūto

Moderu nanbā 105 suichoku esukēpushūtokontena wa, operēta no mainingutorakku no purattofōmu ni osamaru yō ni sekkei sa rete imasu. Kore wa, moderu nanbā 101 shūtokontena to onaji kōseidesuga, operēta no purattofōmu-jō no toreikyanopī no taka-sa o chīsaku suru tame ni, saizu ga chīsai to iu chigai ga arimasu.

 

Mainingutorakku no saizu ga masumasu ōkiku nari, mainingushoberu ni tōsai sa rete iru onaji moderu nanbā 101 ni tekigō dekiru yō ni narimashita.

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha