Mainingushoberu no kinkyū dasshutsu shisutemu

Moderu bangō 101

Mainingu denki oyobi yuatsu shoberu kinkyū dasshutsu shūto

Moderu 101 no suichoku dasshutsu shūto o sōbi shita `mainingushoberu' kara no hinan wa, 10 〜 15-byō (taka-sa ni izon)-miman de kanryō shimasu.

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha