`Mainingu suichoku esukēpushūto' no shiyō hōhō ...

Hinan-sha wa karera ga oriru sokudo o kanzen ni seigyo dekimasu!

Suichoku esukēpushūto o shiyō suru ni wa :

 

  • Entorīpointo no hashi ni suwatte, ashi to kashi o shūto ni iremasu - kono dankai de, shūto no naiheki ga kashi o tsukamu no o kanjimasu

 

  • Shūto no uchigawa no kabe ni ashi o hirogemasu - kanari no teikō o kanjimasu

 

  • Taijū o te de sasaenagara, shūto no naka ni ashi o oroshi, ashi o shūto no naiheki ni taishite kanzen ni nobashita mama ni shimasu

 

  • Kata o shūto ni iretara,-te to ude o shūto no uchigawa no kabe ni oshitsukete, ashi o koshi de magemasu - kono akushon - kōka o osoku shimasu - jūbun'na atsuryoku o kakeru koto de kanzen ni teishi suru koto ga dekimasu (Soshite tada soko ni suwatte kudasai! )

 

  • Shūto o sarani kudaru ni wa, shūto no naiheki ni taisuru atsuryoku o kanwa shimasu

Atsuryoku o ageru = surōdaun matawa teishi

Atsuryoku o kanwa = supīdoappu

Sukēpuesukēpushūto no tsukurikata ...

 

Verti-Scape no esukēpushūto wa, kanzen ni dokuritsu shita 3ttsu no mattaku kotonaru faburikkuchūbu/ shūto kara seizō sa rete imasu.


Kaku chūbu/ shūto ni wa, jikkō suru dokuji no kinō ga ari, korera 3ttsu no chūbu/ shūto ga issho ni kumitate rareta baai ni nomi, sorera wa esukēpushūto ni narimasu.

  VERTI-SCAPE ESUKĒPUSHŪTOASENBURI

  CHŪI  

 

Sotogawa-sō to chūkan-sō/ burēki-sō no ma ni supēsu ga arimasu - kore ni yori, 2tsu no chūbu-kan de kūki ga junkan shi,-netsu dentatsu ga bōshi sa remasu.

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha